Logodiatrofis.gr
Τα νεα της Διατροφης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή»

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής.

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή» 2015

 • Κλινική Διατροφή
 • Μοριακή Διατροφή
 • Διατροφή & Άσκηση
 • Διατροφή & Δημόσια Υγεία
 • Διατροφή, Τρόφιμα & Καταναλωτής

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17671

Στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη ΔιαιτολογίαΔιατροφή» (Ν.3685/2008). Στα χρόνια λειτουργίας του έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 400 επιστήμονες και 60 έχουν ανακηρυχθεί σε διδάκτορες. Οι περισσότεροι από τους απόφοιτους έχουν καταλάβει επίλεκτες θέσεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε νοσοκομεία, οργανισμούς και φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρόληψης της δημόσιας υγείας, στην κοινότητα, στη βασική εκπαίδευση, αλλά και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων ΑΕΙ & ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής: Διαιτολογίας – Διατροφής, Επιστήμης Τροφίμων, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής, Μαιευτικής, Επιστήμης Αθλητισμού, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Δημόσιας Υγείας, Γεωπονικής Επιστήμης, Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας, Παιδαγωγικών Σπουδών, κ.α.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

 • στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται διατροφικές παρεμβάσεις σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, με προορισμό να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
 • στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας των φοιτητών, με τη χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος, • στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης,
 • στην ανάδειξη της Αριστείας, χορηγώντας βραβεία στους διακριθέντες φοιτητές,
 • στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων, μέσω του γραφείου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου.

Μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αξιοποιώντας τεχνικές υποδομές ασύγχρονης (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

 • στη διαμόρφωση πλαισίου ερευνητικής και διδακτικής συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους Φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. o Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, σημαντικός αριθμός των διδασκόντων προέρχεται από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς επίσης και από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και Οργανισμούς.
 • στην ενίσχυση των μετακινήσεων φοιτητών καθώς και διδακτικού προσωπικού, σε ερευνητικά κέντρα ή Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, για τη διεξαγωγή έρευνας και για συμμετοχές σε συνέδρια,
 • στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για Μεταπτυχιακές Σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

 • Το Π.Μ.Σ. Πλήρους Φοίτησης ολοκληρώνεται σε κατ΄ ελάχιστο 1,5 έτη, απαιτεί καθημερινή παρακολούθηση, επιτυχή εξέταση εννέα μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.
 • Το Π.Μ.Σ. Μερικής Φοίτησης ολοκληρώνεται σε κατ΄ ελάχιστο 2,5 έτη. Απευθύνεται, κυρίως, σε εργαζόμενους, σε άτομα που δεν μπορούν να βρίσκονται στους χώρους του Πανεπιστημίου, π.χ., όσοι διαμένουν εκτός της περιοχής των Αθηνών, κλπ. Όπως και στο πρόγραμμα Πλήρους φοίτησης απαιτείται η επιτυχής εξέταση εννέα μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Κατευθύνσεις ΠΜΣ:

 • Κλινική Διατροφή, η οποία αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο αντικείμενο της κλινικής διαιτολογίας και να τους δώσει τη δυνατότητα, αναλόγως των βασικών τους σπουδών, στελέχωσης των κέντρων παροχής πηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, ιδιωτικές επιχειρήσεις), των φορέων δραστηριοποιούντ την πρωτοβάθμια πρόληψη υγείας στην κοινότητα (παιδικο σταθμοί, σχολεία, ΚΑΠΗ, κλπ ), καθώς και στο βιομηχανικ κλάδο των τροφίμω , με επιστημονικό δυναμικό ε ικευμένο τα αντικείμενα τη ιατροφής.
 • Διατροφή και άσκηση η οποία αποσκοπεί στο  να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στα αντικείμενα της κλινικής διατροφής, με έμφαση στη διατροφή αθλητών και γενικότερα αθλουμένων. Η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων στα θέματα αυτής της κατεύθυνσης θα συμβάλλει στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης αθλουμένων κάθε επιπέδου, από ερασιτέχνες έως και πρωταθλητές και κάθε ηλικίας. Στόχος είναι η ευ σθητοποίηση κ ι νημέρωση των υπεύθυνων των εθνικών ομάδων, προπονητών και γυμναστών στα θέματα διατροφικής κατάστασης και τη μεθοδολογία της διατροφικής αξιολόγησης των αθλούμενων. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα, αναλόγως των βασικών τους σπουδών, στελέχωσης αθλητικών σωματείων, γυμναστηρίων, κέντρων παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης) και άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και φορέων με δραστηριότητες στην πρωτοβάθμια πρόληψη υγείας.
 • Διατροφή και Δημόσια Υγεία, η οποία αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στα αντικείμενα της κλινικής διατροφής, με έμφαση σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρόληψης και προαγωγής της υγείας του γενικού πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, η κατεύθυνση αυτή πραγματεύεται θέματα που αφορούν τα χρόνια νοσήματα που σχετίζονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως η παχυσαρκία και τα συνοδά καρδιομεταβολικά νοσήματα, η οστεοπόρωση, η σιδηροπενική αναιμία αλλά και γενικότερα οι ελλείψεις ή υπερπροσλήψεις άλλων θρεπτικών συστατικών κλπ . Επίσης στοχεύει στο να παρέχει γνώσεις σχετικά με τη βελτιστοποίηση δεικτών ανάπτυξης, θρέψης, πρόληψης και αντιμετώπισης υποθρεψίας για τον ευρύτερο πληθυσμό στα στάδια της ζωής Οι απόφοιτοι θα εκπαιδευτούν στη χρήση συμπεριφορικών τεχνικών και νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης, κυρίως σε θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης. Ανάλογα με τις βασικές σπουδές τους θα μπορούν να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, είτε στο πλαίσιο ενός διαιτολογικού γραφείου είτε στην κοινότητα (δημοτικά ιατρεία, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, ΚΑΠΗ, γηροκομεία, εργασιακούς χώρους, γυμναστήρια) είτε στη βιομηχανία τροφίμων.
 • Διατροφή Τρόφιμα και Καταναλωτής: η οποία αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στα αντικείμενα της διατροφής και των τροφίμων, με έμφαση στα θέματα διαμόρφωσης διατροφικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς αξιοποιώντας σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων στη σύνδεση των νεότερων επιστημονικών δεδομένων στον χώρο των τροφίμων, παρέχοντας όλη την απαραίτητη πληροφορία και εφαρμόζοντας στην πράξη επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την παραγωγή και τη διακίνηση των τροφίμων και συνδέοντας την κατανάλωση των τροφίμων με την προαγωγή υγείας, τη διασφάλιση της ποιότητας και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα, αναλόγως των βασικών τους σπουδών, στελέχωσης βιομηχανιών τροφίμων, εργαστηρίων ανάλυσης τροφίμων, εταιριών μαζικής εστίασης, ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής, ερευνητικών ινστιτούτων, εταιρειών συμβούλων διατροφής και πιστοποίησης, νοσοκομείων και κέντρων αποκατάστασης.
 • Μοριακή Διατροφή: η οποία αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη μελέτη της σχέσης της διατροφής, της υγείας και της νόσου σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων σε τεχνολογίες αιχμής στη γενωμική, πρωτεομική, μεταβολομική και Βιοπληροφορική και στην ταυτοποίηση των μηχανισμών που συνδέουν την διατροφή και την υγεία, με στόχο την εξατομικευμένη αντιμετώπιση στην πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα, αναλόγως των βασικών τους σπουδών, στελέχωσης ερευνητικών ινστιτούτων, νοσοκομείων, βιομηχανιών τροφίμων και φαρμάκων και εταιρειών συμβούλων διατροφής. Θα μπορούν επίσης με τις γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει να εργαστούν ώς αναλυτές βιολογικών και διατροφικών δεδομένων αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία βιοπληροφορικής.

Διδακτορικό Δίπλωμα
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα σε τομείς που εμπίπτουν στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της «Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής». Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών.
Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε: – Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής http://www.ddns.hua.gr/ – Στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Νέο κτήριο, Γραφείο 3.3. Πληροφορίες: Ελένη Σοφού Τηλ.: 210 9549158, fax: 210 9549141 email: esofou@hua.gr

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ»
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ, 176 71 ΤΗΛ. 210 95 49 158, FAX 210 95 49 141 www.ddns.hua.gr

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ