Logodiatrofis.gr
Τα νεα της Διατροφης

WEBINAR: Παιδική Παχυσαρκία & Διατροφική Προσέγγιση

WEBINAR: Παιδική Παχυσαρκία & Διατροφική Προσέγγιση - webinar

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (webinar) διάρκειας 1.30 ώρας με θέμα: “Παιδική Παχυσαρκία και Διατροφική Προσέγγιση”

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Κόστος συμμετοχής: 30€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Ημερομηνία & Ώρα: ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-19:30
 • Εισηγητής: Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
 • Προλογίζει: Μαντώ Αγουρίδου, Κλινική Ψυχολόγος MSc
 • Συντονίζει: Τίνα Καραΐσκου, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
 • Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ
 • Περιορισμένος αριθμός θέσεων

WEBINAR: Παιδική Παχυσαρκία & Διατροφική Προσέγγιση

Στο πρώτο μέρος του webinar θα αναλυθεί ο συσχετισμός του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου με την παιδική παχυσαρκία, ενώ στη συνέχεια θα αναλυθούν οι βασικές και οι επιμέρους συνιστώσες του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου που σχετίζονται τόσο με τη συνολική, όσο και με την κεντρική παιδική παχυσαρκία.

Έπειτα, θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες της περιεκτικής αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας και θα αναλυθεί ο ρόλος του ειδικού διατροφολόγου στην παιδιατρική διατροφή, στην αντιμετώπιση ενός ζητήματος που απαιτεί ειδικευμένες λύσεις.

Τέλος, θα γίνει αναφορά της μεθοδολογίας των διαθέσιμων εργαλείων αξιολόγησης της διατροφικής πρόσληψης.

Στο δεύτερο μέρος του webinar θα υπάρξουν διαδραστικές δραστηριότητες με τους συμμετέχοντες και θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και διευκρινίσεις.

Eπίσης, θα συζητηθούν παραδείγματα και θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κάνουν τις ερωτήσεις τους και να δεχτούν συμβουλές για τα δικά τους περιστατικά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το WEBINAR: Παιδική Παχυσαρκία & Διατροφική Προσέγγιση απευθύνεται σε ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται ενεργά με το συγκεκριμένο αντικείμενο και κυρίως σε ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, διατροφολόγους, ιατρούς (παιδίατροι, ενδοκρινολόγοι κλπ.).

Επιπλέον μπορούν να συμμετέχουν γυμναστές, σύμβουλοι διατροφής και ψυχικής υγείας, Life Coaches, σχολικοί σύμβουλοι αλλά και φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφών ειδικοτήτων (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής).

Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης​, Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος

 • Διδάκτωρ Παιδικής Διατροφής και Παχυσαρκίας ΤEΔΔ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
 • Επιστημονικός Διευθυντής ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – Πρόεδρος Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
 • Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΔΔ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
 • Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Νευρολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αιγινήτειο Νοσοκομείο
 • Εκπαιδευτής Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαντώ Αγουρίδου, Κλινική Ψυχολόγος, ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική

 • Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Ψυχιατρική Κλινική & Β’ Προπ. Παθολογική Κλινική – Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ».
 • Αdvisor/Counseling specialist for children στο American Community Schools.
WEBINAR: Παιδική Παχυσαρκία & Διατροφική Προσέγγιση - webinar

Παιδική Παχυσαρκία και Διατροφική Προσέγγιση

Μελέτες σε παιδιά έδειξαν ότι οι δείκτες της κεντρικής παχυσαρκίας επιβαρύνονται από κληρονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και συσχετίζονται ισχυρά με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων της υψηλής αρτηριακής πίεσης, της αντίστασης στην ινσουλίνη, των αυξημένων λιπιδίων του αίματος και δεικτών της υποκλινικής φλεγμονής (Σχήμα 1).

kentriki paidiki apxisarkia 2

Σχήμα 1: Επίδραση διαφόρων παραγόντων και συνέπειες της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας (Πηγή: Hobfauer 2012).

Πρόσφατη πανελλαδική επιδημιολογική μελέτη μεγάλου δείγματος 124.133 μαθητών (49,2% κορίτσια), τα οποία φοιτούσαν στην (49.2%) και 5η τάξη (50.8%) των δημοτικών σχολείων της Ελλάδας (~91% των συνολικών μαθητών) με μέση ηλικία 9,9±1,1 έτη, προσδιόρισε το συνολικό επιπολασμό της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας (WHtR>0,5: διεθνές κατωφλικό σημείο κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας), στο 33,4% επί του συνολικού δείγματος των μαθητών της μελέτης και ήταν σημαντικά υψηλότερος στα αγόρια παρά στα κορίτσια: 36% και 30,7%, αντίστοιχα p <0,001 (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Δεδομένα αναλογίας Μέσης προς Ύψος (WHtR) και επιπολασμός κεντρικής παχυσαρκίας σε Αγόρια και Κορίτσια.

  Σύνολο  Δείγματος (n=124.113) Αγόρια  (n=63.064) Κορίτσια  (n=61.049) p *
Αναλογία μέσης προς ύψος (WHtR) 0.48 ± 0.09 0.49 ± 0.06 0.47 ± 0.1 <0.001
Επιπολασμός κεντρικής παχυσαρκίας (%) 33.4 36.0 30.7 <0.001

*p-τιμές που προκύπτουν από το chi-square test του Pearson για τις κατηγορικές μεταβλητές και t-test των μαθητών για τις συνεχείς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διαθέσιμες ερευνητικές πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών με κεντρική παχυσαρκία.

Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε πρώτες χώρες στην παγκόσμια κατάταξη είναι: Ελλάδα με 33,4% (Grigorakis et al. 2015), Η.Π.Α. με 32,9% (Xi et al. 2014, ), Πορτογαλία με 23,8% (Albuquerque et al. 2012), Ισπανία με 21,3% (Schroder et al. 2014), Αυστραλία με 18,3% (Garnett et al. 2011).

Συμπερασματικά, τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο επιπολασμός της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας είναι πολύ υψηλός. Σε ορισμένες συνήθειες του τρόπου ζωής των παιδιών όπως είναι η συχνότητα λήψης πρωινού γεύματος και κατανάλωσης μικρογευματιδίων, μαζί με το βαθμό συμμετοχής σε καθιστικές δραστηριότητες, θα πρέπει να δοθεί απαραίτητη προσοχή ώστε να αποτελέσουν συστατικά στρατηγικών παρεμβάσεων της πολιτείας με στόχο την πρόληψη της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας, προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

WEBINAR: Παιδική Παχυσαρκία & Διατροφική Προσέγγιση - webinar
WEBINAR: Παιδική Παχυσαρκία & Διατροφική Προσέγγιση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” περιλαμβάνει την παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της παιδιατρικής διατροφής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με αυτή: ενεργειακές και θρεπτικές απαιτήσεις (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία), αναγνώριση της παιδικής παχυσαρκίας, διερεύνηση αιτιολογίας και συνεπειών προβλημάτων θρέψης και ψυχικής υγείας, η έκταση των εν λόγω προβλημάτων στην ελληνική επικράτεια κλπ.

Η κατανόηση των προστατευτικών και επιβαρυντικών παραγόντων στην παιδική διατροφή, συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνικών τροποποίησης των διατροφικών επιλογών, της φυσικής δραστηριότητας, αλλά και των στόχων εκπαίδευσης του οικογενειακού περιβάλλοντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ