Logodiatrofis.gr
Τα νεα της Διατροφης

Ψυχοδιαιτολογική προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας (Σεμινάριο)

Ψυχοδιαιτολογική προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας (Σεμινάριο) - webinar

Σεμινάριο βραχείας διεπιστημονικής Εκπαίδευσης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 28/02/21

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) μέσω του εκπαιδευτικού της κλάδου “ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES”, προσφέρει τη δυνατότητα μίας βραχείας ενημερωτικής εκπαίδευσης σχετικά με την προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας με διεπιστημονικό τρόπο, δηλαδή από τη σκοπιά του διατροφολόγου και του ψυχολόγου μαζί με τίτλο: «ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ».

Ψυχοδιαιτολογική προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ “MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION”*

Το πρόγραμμα

Η ψυχο-διαιτολογική προσέγγιση (psycho-dietetic approach) της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί ένα καινοτόμο πεδίο, το οποίο στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου προβλήματος.

Γενικότερα, τα προγράμματα ψυχο-διαιτολογικής προσέγγισης της παχυσαρκίας εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, όπως έχουν επισημάνει πρόσφατα διάφοροι συγγραφείς (Ogden Κ et al. 2020).

Το σεμινάριο βραχείας εκπαίδευσης «ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και περιλαμβάνει την παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν την αιτιολογία ενός φαινομένου που λαμβάνει σχεδόν επιδημικές διαστάσεις στον ελλαδικό χώρο.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με: την αναγνώριση της παιδικής παχυσαρκίαςδιερεύνηση της αιτιολογίας των συνεπειών της αλλά και της επίπτωσής της στην ελληνική επικράτεια.

Επίσης, από το σκοπιά του ειδικού ψυχολόγου διερευνά την ψυχοπαθολογία της παιδικής παχυσαρκίας, την πολύπλευρη επίδραση διαφόρων ψυχοκοινωνικών παραγόντων, του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, αλλά και τις διαταραχές λήψης τροφής στα παιδιά.

Το εν λόγω σεμινάριο αποτελεί μέρος του ευρύτερου μονοετούς εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή με τίτλο: “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” το οποίο διεξάγεται μέσω του κλάδου Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES).

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα διδαχθούν από εξειδικευμένους και καταξιωμένους επιστήμονες τις αρχές που διέπουν την επιστήμη της παιδιατρικής διατροφής στο συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως και τους τρόπους ορθής παρέμβασης σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, οικογένειες και σχετικές ομάδες πληθυσμού.

Η κατανόηση της αιτιολογίας καθώς και της επίδρασης των διάφορων ψυχοκοινωνικών παραγόντων (προστατευτικών και επιβαρυντικών) στην επίπτωση της παιδικής παχυσαρκίας, συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνικών τροποποίησης των διατροφικών επιλογών, της φυσικής δραστηριότητας, αλλά και των στόχων εκπαίδευσης του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου «ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» είναι η παροχή γνώσεων αναφορικά με την κατανόηση των αιτιολογικών ψυχο-διατροφολογικών μηχανισμών, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

psyxodiaitologiki proseggisi paidiki paxysarkia 1 1

Απευθύνεται

Το σεμινάριο βραχείας διάρκειας «ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» απευθύνεται σε ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται ενεργά με το συγκεκριμένο αντικείμενο και κυρίως σε ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, διατροφολόγους, ιατρούς (παιδίατροι, ενδοκρινολόγοι κλπ.).

Επιπλέον μπορούν να συμμετέχουν γυμναστές, σύμβουλοι διατροφής και ψυχικής υγείας, Life Coaches, σχολικοί σύμβουλοι, αλλά και φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφών ειδικοτήτων (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής).

Περιεχόμενο

Το σεμινάριο βραχείας διάρκειας του κλάδου Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES) με τίτλο «ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» περιλαμβάνει τέσσερις (4) θεματικές ενότητες με εισηγήσεις μέσω παρουσιάσεωνσημειώσεις, παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας και δημοσιεύσεων (papers), Εκπαιδευτικά βίντεο και Live σεμινάρια για την ανάλυση των εκπαιδευτικών πληροφοριών αλλά και την επίλυση τυχών ερωτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το επιστημονικό περιεχόμενο περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Παιδική παχυσαρκία: Ορισμός, αιτιολογία, συνέπειες και επιπολασμός

 • Μέθοδοι αξιολόγησης παιδικής παχυσαρκίας
 • Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) και Περίμετρος Μέσης (WHtR)
 • Κριτήρια προσδιορισμού συνολικής και κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας
 • Αιτιολογία και επιπτώσεις παιδικής παχυσαρκίας
 • Διεθνής επιπολασμός συνολικής και κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας

2. Παιδική διατροφή, παχυσαρκία και ψυχοπαθολογία

• Συσχετισμός της παιδικής ψυχοπαθολογίας με την παιδική διατροφή και την παχυσαρκία
• Ανάλυση ψυχο-συναισθηματικής κατάστασης παιδιών με παχυσαρκία και των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συνδέονται με παράγοντες πρόκλησης διατροφικών διαταραχών στα παιδιά.
• Συσχέτισης της κατάθλιψης (έμμεση σύνδεση), άγχους και άλλων μορφών παιδικής ψυχοπαθολογίας με τη διατροφή
• Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συνδέονται με την παιδική παχυσαρκία

3. Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και παχυσαρκία στην παιδική ηλικία

 • Αναδρομικά δεδομένα
 • Επιδημιολογικές πληροφορίες
 • Παγκόσμια αποτύπωση συσχετισμού Κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και παιδικής παχυσαρκίας
 • Αλληλεπίδραση συνιστωσών Κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και παιδικής παχυσαρκίας
 • Αποτύπωση συσχετισμού Κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα
 • Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και Κεντρική παιδική παχυσαρκία

4. Διαταραχές λήψης τροφής στα παιδιά

• Παρουσίαση των διάφορων διαταραχών λήψης τροφής που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά
• Διαγνωστικών Κριτήρια των ανωτέρω διαταραχών με βάση το DSM 5 και των επιπλοκών τους
• Παρουσίαση συγκεκριμένων δυσκολιών και εμποδίων στη θεραπεία τα οποία ο ειδικός επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του. (Αναφορά στα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ύπαρξη κινήτρων για τα παιδιά)
• Τρόποι και πρακτικές διαχείρισης παιδιών με διατροφικές διαταραχές με βάση το γνωσιακό – συμπεριφορικό (CBT) και το βιοψυχοκοινωνικού μοντέλο. (Παρουσίαση πρακτικών εργαλείων και πρακτικές αντιμετώπισης)

5. Εκπαιδευτικά Βίντεο

 • Συνέντευξη: Οι διαστάσεις της Παιδικής Παχυσαρκίας στη Ελλάδα
 • Παιδική Παχυσαρκία: Προσεγγίζοντας διεξοδικά το πρόβλημα
 • Πώς η διατροφή επηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία
 • Παιδική Παχυσαρκία: Προσεγγίζοντας διεξοδικά το πρόβλημα

6. Live Σεμινάρια

 • Παιδική Παχυσαρκία: Προσέγγιση από την πλευρά του Διατροφολόγου (Εισηγητής: Dr. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος PhD)
 • Παιδική Παχυσαρκία: Προσέγγιση από την πλευρά του Ψυχολόγου (Εισηγήτρια: Μαντώ Αγουρίδου, Κλινική Ψυχολόγος MSc)

7. Εκπαιδευτικό Υλικό

 • Σημειώσεις
 • Papers

Διάρκεια

Το σεμινάριο βραχείας διάρκειας «ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» ολοκληρώνεται σε δώδεκα (12) εκπαιδευτικές ώρες και διαρκεί ένα (1) μήνα.

Οι συμμετέχοντες μπορούν ωστόσο να καθυστερήσουν σε συνεννόηση με την επιστημονική επιτροπή του κλάδου Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES) την ολοκλήρωση του προγράμματος λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Ολοκλήρωση

Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού παρακολούθησης, το οποίο αναφέρει τον τίτλο του (ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ) και απονέμεται από την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία.

Επιτυγχάνεται δε μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του σεμιναρίου, των εκπαιδευτικών βίντεο και τη συμμετοχή στα Live σεμινάρια (με δυνατότητα On Demand παρακολούθηση).

Παρακολούθησης ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Ψυχοδιαιτολογική προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας (Σεμινάριο)

Η διαδικτυακή διδασκαλία για το Σεμινάριο βραχείας διεπιστημονικής Εκπαίδευσης «ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» πραγματοποιείται με την Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES (Online διδασκαλία από απόσταση) προσφέροντας στους Εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης (ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία) χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.

Για τη χρήση της διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Moodle της ΕΛ.Δ.Ε. ο Εκπαιδευόμενος πρέπει απλά να διαθέτει Η/Υ με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet) και εγκατεστημένο περιηγητή διαδικτύου (web browser) με δυνατότητα διαχείρισης πολυμέσων (multimedia).

Δυνατότητες παρακολούθησης

psyxodiaitologiki proseggisi paidiki paxysarkia 5 1

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου βραχείας εκπαίδευσης με τίτλο «ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ», οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων, αναμένεται να:

 • έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της επιστήμης της διατροφής που διέπουν το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας
 • αναγνωρίζουν την παιδική παχυσαρκία αλλά και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που επιφέρει
 • αντιλαμβάνονται την επίδραση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου στην ανάπτυξη της παιδικής παχυσαρκίας
 • επιμορφωθούν σχετικά με τις πρακτικές παρέμβασης και τους τρόπους εκπαίδευσης του οικογενειακού περιβάλλοντος
 • διακρίνουν τις διάφορες διαταραχές λήψης τροφής στα παιδιά.
 • εφαρμόζουν κατάλληλες πρακτικές με σκοπό την τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών και των συνηθειών φυσικής δραστηριότητας στην παιδική ηλικία
 • μπορούν να επιλέγουν την κατάλληλη διατροφική αγωγή για τη διαχείριση/αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.
 • κατανοήσουν τη σχέση του άγχους, της κατάθλιψης και άλλων μορφών παιδικής ψυχοπαθολογίας με την παιδική παχυσαρκία
 • να διευρύνουν την προσέγγισή τους λαμβάνοντας υπόψη και την ψυχο-συναισθηματική κατάσταση των παιδιών με παχυσαρκία, προκειμένου να εξατομικεύουν την παρέμβασή τους ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού
 • αναγνωρίζουν συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια προκειμένου να διακρίνουν διάφορες διαταραχές λήψης τροφής και τις επιπλοκές τους στα παιδιά
 • Αντιμετωπίζουν πιθανές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και εμπόδια στη ρύθμιση του βάρους των παιδιών με διατροφικές διαταραχές
 • Χρησιμοποιούν τεχνικές με βάση το γνωσιακό – συμπεριφορικό μοντέλο (CBT) και το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο προσέγγισης στη διαχείριση παιδιών με διατροφικές διαταραχές

Εισηγητές

Εισηγητές των τεσσάρων (4) ενοτήτων του σεμιναρίου «ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» είναι δύο σημαντικοί και καταξιωμένοι επιστήμονες με πολυετή παρουσία και περγαμηνές υψηλής στάθμης στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πιο συγκεκριμένα είναι ο κλινικός διαιτολόγος – διατροφολόγος Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης*, ο οποίος είναι ο εισηγητής των ενοτήτων «Παιδική παχυσαρκία: Ορισμός, αιτιολογία, συνέπειες και επιπολασμός» και «Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και παχυσαρκία στην παιδική ηλικία».

Μαζί του και η κλινική ψυχολόγος Μαντώ Αγουρίδου MSc**, η οποία είναι η εισηγήτρια των ενοτήτων «Παιδική διατροφή, παχυσαρκία και ψυχοπαθολογία» και «Διαταραχές λήψης τροφής στα παιδιά».

grigorakis elde studies 2a

*Ο Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, είναι κλινικός διαιτολόγος – διατροφολόγος MSc, PhD, Διδάκτωρ του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο την παιδική διατροφή και παχυσαρκία. Είναι Εκπαιδευτής στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Διαθέτει αποδεδειγμένη διδακτική, ερευνητική και συγγραφική εμπειρία (έχει εκδώσει πολυάριθμα επιστημονικά βιβλία μεταξύ των οποίων είναι και το «ΝΑΙ στη σωστή διατροφή – ΟΧΙ στην Παιδική Παχυσαρκία», Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ, 2013). Επίσης, είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΔΔ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και της Α’ Νευρολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

manto agouridou elde studies

**Η Μαντώ Αγουρίδου είναι Ψυχολόγος MSc της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αριστούχος απόφοιτη του Πανεπιστημίου Mercer University, Macon, GA και τον τελευταίο χρόνο εργάζεται ως Αdvisor/Counseling specialist for children στο American Community Schools. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σύνδεση των συναισθηματικών και μεταβολικών διαταραχών. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο κέντρο έρευνας εγκεφάλου του Πανεπιστημίου Northwestern University, Evanston IL, όπου πραγματοποίησε έρευνα στο πως διαμορφώνεται και εξελίσσεται η πλαστικότητα του εγκεφάλου ανάλογα με διάφορα ερεθίσματα, αλλά και ως Παιδοψυχολόγος- Σχολική Σύμβουλος στο Δημοτικό Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ.), Χολαργού – Παπάγου.

Κόστος

290€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου
 • Δυνατότητα καταβολής σε 2 δόσεις

Ενδεικτικά βιβλία και βιβλιογραφία

Ψυχοδιαιτολογική προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας (Σεμινάριο) - webinarΨυχοδιαιτολογική προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας (Σεμινάριο) - webinarΨυχοδιαιτολογική προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας (Σεμινάριο) - webinarΨυχοδιαιτολογική προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας (Σεμινάριο) - webinarΨυχοδιαιτολογική προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας (Σεμινάριο) - webinar

Γιατί να επιλέξω ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Η παροχή εκπαίδευσης από «ειδικούς σε ειδικούς» αποτελεί τα σημαντικότερο εκπαιδευτικό πλεονέκτημα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα προσφέρονται τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όσο και μετά από το πέρας αυτής. Αναλυτικά:

Πλεονεκτήματα κατά την εκπαίδευση:

 • Υψηλό επιστημονικό κύρος
 • Υψηλές προδιαγραφές εκπαιδευτών
 • Εκτενής βιβλιογραφία (πολυάριθμα papers, βιβλία και αναλυτικά εγχειρίδια) που φέρει τη συγγραφική επιμέλεια εκπαιδευτών του ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES (βλ. gallery)
 • Ευρύχωρες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 280 τ.μ. που καλύπτουν ολοκληρωμένα διάφορες εκπαιδευτικές απαιτήσεις (βλ. gallery)
  με άνετο parking, σε κοντινή απόσταση από το Μετρό (200 m) και μοντέρνο αύλειο χώρος, ιδανικό για τις δημιουργικές ώρες των διαλλειμάτων.
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης σε πραγματικά περιστατικά (βλ. gallery)
 • Δυνατότητα εποπτείας και ανάλυσης περιστατικών από εξειδικευμένους διατροφολόγους
 • Άρτιος εργαστηριακός εξοπλισμός με διαγνωστικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας
 • Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές εκδηλώσεις (βλ. gallery)
 • Πρακτική συμμετοχή σε επιστημονικές δράσεις στην κοινότητα

Συμμετοχή σε συνέδρια επιστημονικής ευθύνης της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (βλ. gallery)

Πλεονεκτήματα μετά την εκπαίδευση:

 • Δωρεάν παροχή 24σέλιδων εργαλείων παιδικής διατροφής (μυστικά διατροφής για παιδιά) και Ημερολογίων Καταγραφής Γευμάτων για ιδιωτική χρήση (βλ. gallery)
 • Δωρεάν παροχή ενημερωτικού υλικού της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (Εγχειρίδιο διαβήτη, Καταρρίπτοντας 10 κοινούς διατροφικούς μύθους κλπ.) (βλ. gallery)
 • Δυνατότητα λειτουργίας πλήρους εξοπλισμένης πολυδύναμης επιστημονικής μονάδας στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.Δ.Ε. για ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα
 • Παροχή δυνατοτήτων αρθρογραφίας και δημοσιεύσεων σε έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) υψηλής πανελλαδικής κυκλοφορίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Στις ευρύχωρες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 280 τ.μ. τις Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, οι οποίες καλύπτουν ολοκληρωμένα και τις πλέον απαιτητικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις (βλ. gallery)
με άνετο parking, σε κοντινή απόσταση από το Μετρό (200 m), πρόσβαση και WC για ΑΜΕΑ και μοντέρνο αύλειο χώρος, ιδανικό για τις δημιουργικές ώρες των διαλλειμάτων, παρέχονται επιπλέον οι ακόλουθες δυνατότητες:

 • Άρτιος εργαστηριακός εξοπλισμός με διαγνωστικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας για την σωματομετρική και διατροφική αξιολόγηση των παιδιατρικών περιστατικών
 • Πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιστατικά παιδικής υπερβαρότητας και παχυσαρκίας (βλ. gallery)
 • Εποπτεία και ανάλυση περιστατικών από εξειδικευμένους διατροφολόγους
 • Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές ενημερωτικές εκδηλώσεις (βλ. gallery)
 • Πρακτική συμμετοχή σε επιστημονικές δράσεις στην κοινότητα
 • Επιστημονικά εγχειρίδια ευρείας χρήσης (Μυστικά διατροφής για παιδιά, Ημερολόγια Καταγραφής Γευμάτων, Εγχειρίδιο παιδικού διαβήτη, Καταρρίπτοντας 10 κοινούς διατροφικούς μύθους κλπ. – βλ. gallery) διατίθενται σε πολλαπλά αντίτυπα για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση του κοινού
 • Πληροφορίες και ολοκληρωμένο εγχειρίδιο λειτουργίας σχετικά με τη δομή και την οργάνωση μίας παιδο-διατροφολογικής μονάδας
 • Δυνατότητα λειτουργίας πλήρους εξοπλισμένης επιστημονικής μονάδας στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.Δ.Ε. για ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα
 • Παροχή δυνατοτήτων αρθρογραφίας και δημοσιεύσεων σε έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) υψηλής πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: elde.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ