Logodiatrofis.gr
Τροφογνωσια

Πολυφαινόλες: Οι ευεργετικές τους ιδιότητες

Πολυφαινόλες: Οι ευεργετικές τους ιδιότητες - Olea europea

Οι πολυφαινόλες πιστεύεται ότι μειώνουν τη νοσηρότητα και/ή επιβραδύνουν την ανάπτυξη καρδιαγγειακών και νευροεκφυλιστικών ασθενειών καθώς και του καρκίνου.

Η βιολογική δραστηριότητα των πολυφαινολών σχετίζεται στενά με τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες.

Τείνουν να μειώνουν τη δεξαμενή των ενεργών ειδών οξυγόνου καθώς και να εξουδετερώνουν δυνητικά καρκινογόνους μεταβολίτες. Ένα ευρύ φάσμα ιδιοτήτων των φυτικών πολυφαινολών που προάγουν την υγεία περιλαμβάνει αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδη, αντιαλλεργικά, αντιαθηρογόνα, αντιθρομβωτικά και αντι-μεταλλαξιογόνα αποτελέσματα.

Επιστημονικές μελέτες παρουσιάζουν την ικανότητα των πολυφαινολών να ρυθμίζουν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα επηρεάζοντας τον πολλαπλασιασμό των λευκών αιμοσφαιρίων, καθώς και την παραγωγή κυτοκινών ή άλλων παραγόντων που συμμετέχουν στην ανοσολογική άμυνα.

Στόχος της ανασκόπησης είναι να επικεντρωθεί στις πολυφαινόλες του ελαιολάδου στο πλαίσιο των βιολογικών τους δραστηριοτήτων.

Οι πολυφαινόλες προσδιορίστηκαν ότι μειώνουν τη νοσηρότητα και/ή επιβραδύνουν την εξέλιξη των καρδιαγγειακών, νευροεκφυλιστικών και καρκινικών ασθενειών.

Ο μηχανισμός δράσης των πολυφαινολών σχετίζεται έντονα με την αντιοξειδωτική τους δράση. Οι πολυφαινόλες είναι γνωστό ότι μειώνουν το επίπεδο των ελευθέρων ριζών στο ανθρώπινο σώμα.

Εκτός από αυτό, οι ιδιότητες προαγωγής της υγείας των φυτικών πολυφαινολών περιλαμβάνουν αντιφλεγμονώδη, αντιαλλεργικά, αντιαθηρογόνα, αντιθρομβωτικά και αντι-μεταλλαξιογόνα αποτελέσματα [8].

Υπάρχει ένα σύνολο ερευνών που παρουσιάζουν την ικανότητά τους να ρυθμίζουν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα επηρεάζοντας τον πολλαπλασιασμό και τη δραστηριότητα των λευκών αιμοσφαιρίων, καθώς και την παραγωγή κυτοκινών ή άλλων παραγόντων που συμμετέχουν στην ανοσολογική άμυνα.

Η συγκέντρωση πολυφαινολών σε διάφορα είδη ελαιολάδου ανάλογα με την τεχνολογική διαδικασία της εξαγωγής λαδιού

Πολυφαινόλες: Οι ευεργετικές τους ιδιότητες - Olea europea

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λόγω της χαμηλής του απόδοσης είναι πιο ακριβό από άλλα είδη ελαιολάδου, αλλά περιέχει το υψηλότερο επίπεδο πολυφαινολών.

Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που επηρεάζει τις ιδιότητες του παρθένου ελαιόλαδου είναι το φιλτράρισμα. Το αφιλτράριστο ελαιόλαδο διατηρεί πρόσθετες πολυφαινόλες υψηλότερης πολικότητας.

Η σάρκα των υγιών ελιών περιέχει περίπου 2-3% φαινολικών ουσιών με τη μορφή γλυκοσιδών και εστέρων. Το παρθένο ελαιόλαδο περιέχει περίπου 500 mg/L πολυφαινολών.

Η ποσότητα και η ποιότητα των πολυφαινολών στο ελαιόλαδο είναι στενά συνδεδεμένη με τη διαδικασία του ελαιοτριβείου και της περαιτέρω επεξεργασίας. Επομένως, τα παρθένα ελαιόλαδα έχουν σημαντικά υψηλότερες ποσότητες πολυφαινολών από τα εξευγενισμένα ελαιόλαδα [30,33].

Οι φαινολικές ενώσεις στο ελαιόλαδο είναι κυρίως γλυκίδια (π. Οι φαινολικές ενώσεις ευθύνονται κυρίως για τη χαρακτηριστική γευστική ιδιότητα του παρθένου ελαιολάδου, δηλαδή την πικρή γεύση.

Ορισμένα μικροσυστατικά του ελαιολάδου είναι διαλυτά στο νερό, και επομένως, η περιεκτικότητα σε φαινολικές ενώσεις που υπάρχουν στο ελαιόλαδο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδικασία εκχύλισης.

Οι αντικαρκινικές ιδιότητες του ελαιόλαδου

Φαίνεται να συσχετίζονται με την αντιοξειδωτική δράση των φαινολικών και πολυφαινολικών ενώσεων που υπάρχουν σε αυτό και είναι ικανές να δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες και τα δραστικά είδη οξυγόνου.

Η ελευρωπεΐνη, η τυροσόλη, η υδροξυτυροσόλη, η βερβοσκοσίδη, η λιγουστροίδη, η απομεθυλευρωπαΐνη αποδείχθηκε ότι προστατεύουν από τη στεφανιαία νόσο  ή τον καρκίνο.

Παρουσιάζουν επίσης αντιμικροβιακά και αντιικά αποτελέσματα . Οι αντιοξειδωτικές και αντιαθηρογόνες επιδράσεις των πολυφαινολών του ελαιολάδου, όπως η ελευρωπαΐνη και η υδροξυτυροσόλη, έχουν επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό στη βιβλιογραφία.

Ευεργετικές ιδιότητες της ελαιοευρωπαΐνης

Η ελαοοευρωπαΐνη ανήκει σε μια ομάδα παραγώγων κουμαρίνης, τα σεκοιριδοειδή [56]. Βρέθηκε ότι είναι αποτελεσματικό έναντι διαφόρων στελεχών βακτηρίων, ιών, μυκήτων και επίσης μούχλας ή ακόμα και παρασίτων. Επιπλέον, αναστέλλει τη συσσώρευση αιμοπεταλίων.

Είναι επίσης ένα κύριο συστατικό μιας κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σκευάσματος ενός αναστολέα του ενδοθηλιακού πολλαπλασιασμού. Η από του στόματος θεραπεία με ελαιοευρωπαΐνη οδηγεί σε μειωμένο αριθμό αιμοφόρων αγγείων που αποδεικνύουν ισχυρές αντι-αγγειογενετικές ιδιότητες.

Οι φαινολικές ενώσεις (ελαιοευρωπεΐνη, πρωτοκατεχουϊκό οξύ) του παρθένου ελαιολάδου έχει επίσης αποδειχθεί ότι αναστέλλουν την οξείδωση της LDL που προκαλείται από μακροφάγους. Τα εκχυλίσματα φύλλων και φρούτων ελιάς που περιέχουν ελαιοευρωπεΐνη προστατεύουν τη β-κυτταρική σειρά που παράγει ινσουλίνη (INS-1) από τη βλαβερή επίδραση των κυτοκινών

Η ελαιοευρωπαΐνη βρέθηκε να εμφανίζει αντιπολλαπλασιαστικές, προαποπτωτικές επιδράσεις, συνολική αντικαρκινική δραστηριότητα , και συγκεκριμένα ικανότητα μείωσης της βιωσιμότητας των καρκινικών κυττάρων, καθώς και πρόκληση απόπτωσης καρκινικών κυττάρων.

Η ελαιοευρωπαΐνη προκαλεί απόπτωση στα καρκινικά κύτταρα του μαστού (MCF-7) μέσω της εξαρτώμενης από το p53 μονοπατιού και μέσω της ρύθμισης των γονιδίων Bax και Bcl2. Επομένως, η ελαιοευρωπαΐνη μπορεί να έχει μεγάλη θεραπευτική δυνατότητα για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Είναι ενδιαφέρον ότι η ελαιοευρωπαΐνη έχει αναφερθεί ότι αναστέλλει την αρωματάση, ένα ένζυμο του κυτοχρώματος P450, το οποίο αποτελεί σημαντικό φαρμακολογικό στόχο στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Επιπλέον, αυξάνει την ευαισθησία των καρκινικών κυττάρων στην τραστουζουμάμπη (>1000 φορές αύξηση) στο κυτταρικό μοντέλο επίκτητης αντοχής SKBR3/Tzb100 [62]. Μελέτες σε ζωικά μοντέλα έχουν δείξει ότι η χορήγηση ελαιοευρωπαΐνης προλαμβάνει τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του δέρματος  και διάφορους καρκίνους μαλακών μορίων.

Είναι ενδιαφέρον ότι η ελαιοευρωπαΐνη έδειξε ουροπροστατευτική δράση έναντι της αιμορραγικής κυστίτιδας που προκαλείται από την κυκλοφωσφαμίδη σε ένα μοντέλο αρουραίου κυρίως μέσω των αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών δραστηριοτήτων της.

Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ως μια νέα αντικαρκινική ένωση για επικουρική θεραπεία όχι μόνο που στοχεύει διαφορετικά στάδια ανάπτυξης καρκίνου, αλλά και ανακουφίζει ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας του καρκίνου.

Όσον αφορά τις έντονες αντιοξειδωτικές ιδιότητες της ελαιοευρωπαΐνης, προστατεύει τα κύτταρα από γενετικές βλάβες, οδηγώντας δυνητικά σε ογκογένεση. Οι αντι-αγγειογενετικές ιδιότητες της ελαιοευρωπαΐνης εμποδίζουν ή τουλάχιστον επιβραδύνουν την ανάπτυξη όγκου

Αντινεοπλασματικές ιδιότητες των πολυφαινολών του ελαιόλαδου και ο μηχανισμός δράσης

Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένες φυσικές πολυφαινόλες φυτικής προέλευσης μπορούν άμεσα ή έμμεσα να αποτρέψουν τα κύτταρα από την έναρξη νεοπλασματικού μετασχηματισμού λόγω ξενοβιοτικών και καρκινογόνων παραγόντων, συμβάλλοντας έτσι σε χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.

Η καρκινογένεση χαρακτηρίζεται από μια αλλαγή στη μεταγραφική δραστηριότητα πολλών γονιδίων και κατά συνέπεια στη βιολογική λειτουργία των πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από αυτά τα γονίδια.

Υπάρχουν πολλές μελέτες που επισημαίνουν έναν ουσιαστικό ρόλο των πολυφαινολικών ενώσεων όπως προέρχονται από λαχανικά, φρούτα ή βότανα στη ρύθμιση των επιγενετικών τροποποιήσεων, με αποτέλεσμα την αντιπολλαπλασιαστική προστασία .

Αντικαρκινικοί μηχανισμοί πολυφαινολών από ελαιόλαδο

Πολυφαινόλες: Οι ευεργετικές τους ιδιότητες - Olea europea

Οι ερευνητές ανέφεραν αντικαρκινικές ιδιότητες του εκχυλίσματος φύλλων ελιάς σε μοντέλο καρκίνου δέρματος ζώων. Το εκχύλισμα προκάλεσε θάνατο καρκινικών κυττάρων, ξεκινώντας από την πρώιμη απόπτωση και ολοκληρώνοντας με την ακόλουθη νέκρωση. Οι πολυφαινόλες από το εκχύλισμα φύλλων ελιάς έδειξαν συνεργιστικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τυπικούς χημειοθεραπευτικούς παράγοντες.

Οι μελέτες μας για τις πολυφαινόλες του ελαιολάδου (ιδιαίτερα την ελευρωπεΐνη και την υδροξυτυροσόλη) επιβεβαίωσαν επίσης τις αντικαρκινικές τους δυνατότητες στον πολλαπλασιασμό και τον κυτταρικό θάνατο πολλών καρκίνων (οστεοσάρκωμα, νευροβλάστωμα, καρκίνος του μαστού).

Τα ληφθέντα δεδομένα υποδεικνύουν επίσης την εύλογη συνέργεια μεταξύ των πολυφαινολών του ελαιολάδου και των τυπικών χημειοθεραπευτικών (τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη).

Υπάρχουν πλειοτροπικές επιδράσεις των πολυφαινολών του ελαιολάδου, όπως παρατηρούνται σε μοριακό επίπεδο. Φαίνεται ωστόσο ότι το αντιοξειδωτικό δυναμικό του ελαιολάδου είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που συμβάλλει στην προστασία από τον καρκίνο.

Το ελαιόλαδο μπορεί επίσης να προστατεύσει από καρκινογόνους παράγοντες που υπάρχουν σε αφθονία στο περιβάλλον και στα τρόφιμα. Και πάλι, ο σημαντικότερος μηχανισμός προστασίας είναι η ανακούφιση των φαινομένων οξειδωτικού στρες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ελαϊκό οξύ που είναι το κύριο λιπαρό οξύ που υπάρχει στα TAG του ελαιολάδου είναι πολύ λιγότερο ευαίσθητο στην οξείδωση από τα πολυακόρεστα οξέα που είναι άφθονα στα σπορέλαια. Η υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες (υδροξυτυροσόλη, ελαιοευρωπαΐνη) καθιστά το παρθένο ελαιόλαδο σχετικά σταθερό και ανθεκτικό στην οξείδωση, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο σχηματισμού δυνητικά καρκινογόνων προϊόντων υπεροξείδωσης λιπιδίων κατά την αποθήκευση.

Επιπλέον, οι πολυφαινόλες του ελαιολάδου έχει αναφερθεί ότι προκαλούν ευεργετικές επιγενετικές τροποποιήσεις και το πρότυπο έκφρασης του miRNA, μειώνοντας τον κίνδυνο καρκίνου.

Μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο η ελαιοευρωπαΐνη όσο και η υδροξυτυροσόλη, ανέστειλαν την αγγειογένεση και συγκεκριμένα τον σχηματισμό ενδοθηλιακών σωλήνων από κύτταρα HUVEC στο Matrigel, καθώς και μείωσαν τη μετανάστευση στις δοκιμές επούλωσης πληγών

Αντικαρκινική δράση της υδροξυτυροσόλης

Η θεραπεία των ανθρώπινων κυττάρων αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου με πολυφαινόλες ελαιολάδου ανέστειλε σημαντικά τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Παρά τις σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις υδροξυτυροσόλης στο ελαιόλαδο, οι πολυφαινόλες βρίσκονται σε εύρος υψηλών μικρογραμμομοριακών συγκεντρώσεων στο παχύ έντερο μετά από γαστρική υδρόλυση και κολική ζύμωση σεκοϊριδοειδών που υπάρχουν φυσικά στο ελαιόλαδο. Στα καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου η HT μειώνει το επίπεδο του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) προάγοντας την αποδόμησή του.

Το EGRF είναι ένας από τους βασικούς υποδοχείς που πυροδοτούν την καρκινογένεση του παχέος εντέρου καθώς ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό, την απόπτωση, την αγγειογένεση και την εισβολή των καρκινικών κυττάρων.

Επιπλέον, η HT βρέθηκε να είναι ένας αποτελεσματικός κυτταροτοξικός παράγοντας σε μοντέλα κυττάρων καρκίνου του μαστού. Ανέστειλε τον κυτταρικό κύκλο στη φάση G0/G1 μειώνοντας το επίπεδο της κυκλίνης D1

Συμπεράσματα

Ο μηχανισμός δράσης των πολυφαινολών είναι πλειοτροπικός, ωστόσο, σχετίζεται κυρίως με την αντιοξειδωτική τους δράση. Οι φυσικές πολυφαινόλες μειώνουν το επίπεδο των δραστικών ειδών οξυγόνου προστατεύοντας τα βιομόρια από την οξειδωτική βλάβη.

Έχει επίσης βρεθεί ότι ρυθμίζουν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα, επηρεάζοντας τον πολλαπλασιασμό των λευκών αιμοσφαιρίων και την παραγωγή κυτοκινών.

Η ελαιοευρωπαΐνη, η υδροξυτυροσόλη και τα παράγωγά τους είναι πολυφαινολικές ενώσεις που υπάρχουν σε αφθονία στο ελαιόλαδο. Είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά με αντικαρκινικές, αντιαγγειογόνες και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Πολυφαινόλες: Οι ευεργετικές τους ιδιότητες - Olea europea

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ