Ειδήσεις

Παχυσαρκία & Μνήμη

Η παχυσαρκία αποτελεί παγκόσμια επιδημία και αποτελεί πλέον σοβαρό πρόβλημα στους περισσότερους λαούς του Δυτικού Κόσμου. !

Read more

Παχυσαρκία

Η παχυσαρκία σήμερα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα διατροφικά προβλήματα για τις προηγμένες κοινωνίες.!

Read more

Λεπτίνη & παχυσαρκία

Η παχυσαρκία αποτελεί σε πολλές χώρες του κόσμου, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες, ένα σημαντικό πρόβλημα με χαρακτηριστικά σύγχρονης επιδημίας.!

Read more

Φροντίδα

Παιδί

Ο φορέας

Η εταιρεία