Logodiatrofis.gr
Παιδι

Παιδοδιατροφολογική Μονάδα: Μια πολλά υποσχόμενη επαγγελματική πρωτοβουλία

Παιδοδιατροφολογική Μονάδα: Μια πολλά υποσχόμενη επαγγελματική πρωτοβουλία - Παιδιατρική Διατροφή

Παιδοδιατροφολογική Μονάδα: Eιδικευμένη μονάδα για τη διατροφική φροντίδα των παιδιών.

Ιστορικά, οι πρώτες Γενικές Διαιτολογικές Μονάδες δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ενώ από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά ενάρξεων επαγγελματικής δραστηριότητας.

Το 2007 ιδρύονται οι πρώτες Α.Ε. Διαιτολογικών Μονάδων και ακολουθεί μία έκρηξη της ιδιωτικής δραστηριότητας.

Σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από 1.000 Γενικές Διαιτολογικές Μονάδες σε όλη την ελληνική επικράτεια καθιστώντας τα πράγματα εντελώς διαφορετικά.

Μετά από μία μακρά περίοδο επαγγελματικής ευημερίας σήμερα παρατηρείται υπερπροσφορά Διαιτολογικών Υπηρεσιών γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες και καθιστά επιτακτική πλέον την ανάγκη προσφοράς εξειδικευμένων υπηρεσιών και επαγγελματικού αντικειμένου.

Παιδοδιατροφολογική Μονάδα: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Παιδοδιατροφολογική Μονάδα είναι μία ειδικευμένη μονάδα για τη διατροφική φροντίδα των παιδιών.

Αποτελεί μία υποσχόμενη επαγγελματική δραστηριότητα με δεδομένη την τεράστια έκρηξη του φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας. Θα πρέπει να είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με στοχευμένο διατροφικό αντικείμενο.

Το συγκεκριμένο πεδίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μία πραγματική πρόκληση για το σημερινό διατροφολόγο που διανύει την 3η δεκαετία του 21ου αιώνα. Επομένως, η εξειδίκευση του ως παιδοδιατροφολόγος μπορεί να θεωρηθεί ως μία πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική εξέλιξη.

Για να αποκαλείται κάποιος παιδοδιατροφολόγος θα πρέπει να εξελιχθεί και να επιμορφωθεί στο συγκεκριμένο τομέα αυτό, γι’ αυτό συνήθως απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.

Σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα για τους επαγγελματίες που επιθυμούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση αυτήν. Ωστόσο, μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει εγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, παρά μόνο ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης στην παιδιατρική διατροφή όπως είναι το “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition”.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί κάποιος να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία στην επιστήμη της παιδοδιατροφολογίας και βέβαια να εμπλουτίσει ουσιαστικά το βιογραφικό του.

Παιδοδιατροφολογική Μονάδα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Μία Παιδοδιατροφολογική Μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί με δόγμα τη σωστή και επιστημονική διαιτολογική υποστήριξη με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των παιδιών και των γονιών τους.

Καθώς το οικολογικό μοντέλο της παιδικής παχυσαρκίας περιλαμβάνει μία σειρά από πολύπλοκες παραμέτρους και σχετικές συστάσεις για τη διαχείριση της όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 (Brown et al. 2015), θα πρέπει να πραγματοποιείται η ολιστική προσέγγιση όλων των παραγόντων που αναφέρονται στο σχήμα αυτό.

Παιδοδιατροφολογική Μονάδα

Σχήμα1: Το οικολογικό μοντέλο της παιδικής παχυσαρκίας (Brown et al. 2015)

Παιδοδιατροφολογική Μονάδα: ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αντικείμενο εργασίας

Το αντικείμενο εργασίας μίας Παιδοδιατροφολογικής Μονάδας σε γενικές γραμμές μπορεί να αποτελείται από τους ακόλουθους τομείς:

 • Παιδική διατροφή
 • Κλινική διαιτολογία
 • Αδυνάτισμα – Μείωση σωματικού βάρους
 • Αύξηση σωματικού Βάρους
 • Αθλητική διατροφή
 • Αντιμετώπιση διαταραχών διατροφής

ΦΑΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα τμήματα μίας Παιδοδιατροφολογικής Μονάδας σε γενικές γραμμές μπορούν να αναφέρονται στους ακόλουθους τομείς:

 • Συμβουλευτικής – Προληπτικής διατροφής
 • Παιδικής παχυσαρκίας
 • Αύξησης – Βελτίωσης σωματικού βάρους
 • Ειδικών προγραμμάτων διατροφής
 • Κλινικής διατροφικής παρέμβασης
 • Αθλητικής διατροφής
 • Διατροφικής εκπαίδευσης
 • Ηλεκτρονικής και Κατ’ οίκον διαιτολογικής υποστήριξης

Παιδοδιατροφολογική Μονάδα: BUSINESS PLAN

Ο προϋπολογισμός έναρξης λειτουργίας μίας Παιδοδιαιτολογικής Μονάδας μπορεί να περιλαμβάνει μία αρχική επένδυση της τάξεως των 10.000-20.000 €, ενώ τα πάγια μηνιαία έξοδα υπολογίζονται σε 800 – 1000 ευρώ €.

Την ίδια ώρα τα έσοδα μπορούν να ανέρχονται στο επίπεδο των 2.000- 4.000 € / μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων που μπορούν να προκύπτουν από διάφορες εταιρικές συνεργασίες.

Η Πορεία κέρδους μίας Παιδοδιαιτολογικής Μονάδας, τέλος, μπορεί να έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα με την τάση εισροής εσόδων να είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Τα προτεινόμενα μοντέλα επιχειρηματικότητας μπορούν να περιλαμβάνουν την ίδρυση και λειτουργία μίας Παιδοδιαιτολογικής Μονάδας, τη συστέγαση με άλλους επαγγελματίες σε χώρους υγείας ή σε γυμναστήρια, την ένταξη σε διάφορα πολυιατρία και τη δημιουργία αλυσίδας Παιδοδιαιτολογικών Μονάδων.

Οι συνθήκες που αναμένεται να επηρεάσουν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται μια Παιδοδιατροφολογική Μονάδα είναι κοινωνικό-οικονομικής μορφής. Θα πρέπει να γνωστοποιεί τις υπηρεσίες της σε μεγάλη γκάμα πελατολογίου, κυρίως σε ιδιώτες / νοικοκυριά, αλλά και σε κανάλια Business to Business αναφορικά με τις υπηρεσίες των εταιρικών συνεργασιών.

Οι πηγές μέσω των οποίων μπορούν να ενημερώνονται τα υποψήφια περιστατικά για τις προσφερόμενες υπηρεσίες / προϊόντα είναι:

 1. Έντυπες διαφημίσεις
 2. Ενημέρωση από σύμβουλο Πωλήσεων
 3. Τηλεφωνική προσέγγιση
 4. Σελίδα στο INTERNET
 5. Social media
 6. Direct Mail
 7. Newsletter
 8. Περιοδικό εταιρίας
 9. Διάφοροι έντυποι οδηγοί
 10. Περιοδικά με θέματα υγείας
 11. Τηλεοπτικές εκπομπές
 12. Ραδιόφωνο

Το διαδίκτυο αποτελεί έναν πολύ χρήσιμο μέσο για την αποτελεσματική προβολή των δραστηριοτήτων μιας Παιδοδιατροφολογικής Μονάδας.

Η παρουσία της μπορεί να είναι συντονισμένη τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Και τα δύο αυτά διαδικτυακά εργαλεία αποτελούν πολύ δημοφιλή δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και παρέχουν τη δυνατότητα μίας εντελώς ανέξοδης διαφήμισης σε ένα μεγάλο αριθμό αποδεκτών.

Dr. Δημήτρης Γρηγοράκης Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Ακαδημαικός υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition”

Master Nutritionist in Pediatric Nutrition
Παιδοδιατροφολογική Μονάδα: Μια πολλά υποσχόμενη επαγγελματική πρωτοβουλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ