Logodiatrofis.gr
ΝΕΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου (Logodiatrofis.gr)

Όροι χρήσης του δικτυακού μας τόπου Logodiatrofis.gr

Γενικά: Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr). Ο Δικαιούχος δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr)

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση(download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου (www.logodiatrofis.gr). Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr) και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr) οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr). Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου(www.logodiatrofis.gr), ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Ο Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr).

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται ο Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Ο Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Το περιεχόμενο του δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr), όπως τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών του.

Το υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δεν είναι εξαντλητικές και δεν δύνανται πάντα να αντανακλούν και να περιλαμβάνουν και τις πιο πρόσφατες έρευνες σε όλα τα πεδία της ιατρικής.

Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το www.logodiatrofis.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το δικτυακό μας τόπο (www.logodiatrofis.gr) και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του portal εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ιατρικά θέματα ή θέματα υγείας με σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρήσει τα θέματα αυτά προσβλητικά, καλείται να μην χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας.

Χρήση πληροφοριών από εταιρίες που δεν ενεργούν εκ μέρους του www.logodiatrofis.gr

O δικτυακός μας τόπος (www.logodiatrofis.gr) έχει εμπορικές σχέσεις με άλλες εταιρείες οι οποίες διαφημίζονται ή προβάλλονται μέσω αυτού. Όταν συνδιαλέγεστε απ’ ευθείας με αυτές τις εταιρείες, είναι πιθανόν να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες και διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών.

Όταν μοιραζόμαστε μια πληροφορία με ένα τρίτο μέρος, ζητάμε να συμφωνήσουν γραπτώς στη τήρηση των όρων χρήσης προσωπικών πληροφοριών από το δικτυακό μας τόπο (www.logodiatrofis.gr). Αν ανακαλύψουμε ότι το τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση εξέθεσε προσωπικές πληροφορίες για κάποιον από τους χρήστες μας, θα λάβουμε αμέσως μέτρα για να αποφύγουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Ο δικτυακός μας τόπος (www.logodiatrofis.gr) δεν δίνει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία ταυτότητας σε ένα τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Επίσης, αν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να δώσουμε προσωπικές πληροφορίες σε ένα τρίτο μέρος, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να προσδιορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια τα πλαίσια αυτής της συγκατάθεσης.

Άρθρα/Μεταφράσεις

O δικτυακός μας τόπος (www.logodiatrofis.gr) αναρτά κάποια άρθρα τα οποιά είναι μεταφρασμένα (από ξένα επιστημονικά/και μη επιστημονικά site όπως το healthline.com, eatright.org, ift.org κ.α.). Εφόσον ζητηθεί  μπορούμε να σας στείλουμε το url της αρχικής δημοσίευσης. Σαν υπογραφή επιστήμονα είναι το όνομα του αρθρογράφου που έκανε την επιμέλεια/μετάφραση του άρθρου.

Όπως αναφέρουν τα Site: Τα άρθρα τους βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί από εμπειρογνώμονες και έχουν ελεγχθεί από εμπειρογνώμονες. Η ομάδα προσπαθεί να είναι αντικειμενική, αμερόληπτη, ειλικρινής και να παρουσιάσει το θέμα σωστά. Τα άρθρα συνήθως περιέχουν επιστημονικές αναφορές και συνδέσμους από αξιόπιστες επιστημονικές εργασίες.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr) δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Δημιουργία συνδέσμου / Αντιγραφή κειμένων

Η οποιαδήποτε δημιουργία συνδέσμου με το www.logodiatrofis.gr γίνεται αποκλειστικά και μόνο ύστερα από γραπτή έγκρισή μας και θα πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο το όνομα του Επιστήμονα που υπογράφει το εκάστοτε άρθρο, καθώς και να υπάρχει ενεργό link προς τη αρχική δημοσίευση στο www.logodiatrofis.gr.

Απαγορεύεται ρητά η δημιουργία οποιοδήποτε συνδέσμου με τρόπο τέτοιο που να υπονοεί την οποιαδήποτε συμμετοχή του www.logodiatrofis.gr ή της Επιστημονικής Ομάδας ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση κειμένων / άρθρων του www.logodiatrofis.gr σε οποιοδήποτε site περιέχει άσεμνο ή προσβλητικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια περιεχόμενο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια χρήσης κειμένων / άρθρων του www.logodiatrofis.gr αν κρίνουμε ότι οι παραπάνω όροι χρήσης διαφοροποιηθούν.

E-Mail Service

H υπηρεσία e-mail service από το Δικτυακό μας τόπο παρέχεται σε όσους χρήστες/επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τη σελίδα και τα γραφεία μας καταχωρώντας τα στοιχεία τους στις Φόρμες μας (πχ. Φόρμα Newsletter, φόρμες διαγωνισμών, φόρμα αγοράς βιβλίων), αποστέλλοντας μας email για οποιοδήποτε λόγο στις διευθύνσεις @Logodiatrofis.gr, είτε δίνοντας το email τους στις Διαιτολογικές Μονάδες μας.  Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service ( πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ. ), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄αποκλειστικότητα στον δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr) η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου (www.logodiatrofis.gr) οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Συνομιλίες

Στο Δικτυακό μας τόπο (συμπεριλαμβανομένου των επισήμων Social Media του ιστοτόπου μας) είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις.

Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το Δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο Δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη / επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Πολιτική Απορρήτου

Η τήρηση του απορρήτου σου είναι σημαντική για το Logodiatrofis.gr. Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει μια Πολιτική απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων σου. Διάβασε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας απορρήτου μας και μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας στην περίπτωση που έχεις απορίες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ & ΧΡΉΣΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα του Logodiatrofis.gr είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα και να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες, τα νέα άρθρα, καθώς και για σημαντικές ανακοινώσεις της Εταιρείας και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Σε περίπτωση που οι πελάτες/χρήστες μας δίνουν τα στοιχεία τους, είτε επικοινωνούν μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε συμπληρώνουν κάποια από τις φόρμες επικοινωνίας που διαθέτει η ιστοσελίδα του Logodiatrofis.gr, τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπούς και τις ανάγκες του Logodiatrofis.gr. Δεν πωλούνται σε τρίτα μέρη.

Πολιτική cookies

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.logodiatrofis.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σου.

Τα cookies βοηθούν το www.logodiatrofis.gr να σε ξεχωρίσει/αναγνωρίσει μέσα σε χιλιάδες άλλους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

Δεδομένα που συλλέγουμε

Τα cookies δε μπορούν να μεταδώσουν ιούς ή να μας δώσουν πρόσβαση στον σκληρό σου δίσκο.  Επίσης δεν μπορούν να εξακριβώσουν την προσωπική σου ταυτότητα.  Μπορούν όμως να μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες για το προφίλ σου, όπως IP address, γεωγραφική προέλευση, τύπο browser, πηγή προέλευσης. Συλλέγοντας τέτοιες πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών στην ιστοσελίδα,  τις σελίδες που επισκέφθηκαν (google analytics) και άλλα, τα cookies μας βοηθούν να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιεί ο χρήστης την ιστοσελίδα μας. Αυτό με την σειρά του, μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό της ιστοσελίδας μας και να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σου.

Επίσης τα cookies μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε κατά καιρούς στοχευμένες διαφημιστικές ενέργειες, με βάση τις αναζητήσεις και τις προτιμήσεις των χρηστών του ιστοτόπου μας. Έτσι, είναι σημαντικό να γνωρίζεις πως το να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς την ιστοσελίδα μας, θεωρείται αυτόματα ως συναίνεσή στην χρήση των cookies. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται δεν θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

ΟΡΟΙ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Αν δεν επιθυμείς να συγκεντρώνονται cookies κατά την διάρκεια της περιήγησης σου, μπορείς πάντα να τροποποιήσεις τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και να απορρίψεις ορισμένα ή και όλα τα cookies μέσω του web browser σου. Θα πρέπει όμως να γνωρίζεις  ότι σε μια τέτοια περίπτωση,  κάποιες λειτουργίες τις ιστοσελίδας μας ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμες σε εσένα. Όχι γιατί δεν θέλουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να σου παρέχουμε βελτιστοποιημένη εμπειρία χωρίς την συνδρομή των cookies.

Επιπλέον, συμπληρώνοντας κάποια από τις φόρμες επικοινωνίας που διαθέτει η ιστοσελίδα του Logodiatrofis.gr, τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, ενδέχεται κατά καιρούς να τα χρησιμοποιήσουμε για να αποστείλουμε σημαντικές ειδοποιήσεις, όπως άρθρα του blog μας, ανακοινώσεις σχετικά με αγορές σου, προσφορές ή ενημερώσεις για τις υπηρεσίες μας, τροποποιήσεις στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για ενδοεταιρικούς σκοπούς. Ως τέτοιες θεωρούνται ο έλεγχος, ανάλυση δεδομένων και έρευνα με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και για την επικοινωνία με τους πελάτες μας.

Αν συμμετέχεις σε κλήρωση, διαγωνισμό ή παρόμοια προωθητική ενέργεια, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχεις για τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Κατά καιρούς το Logodiatrofis.gr ενδέχεται να κοινοποιεί συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες σε στρατηγικούς συνεργάτες της στον τομέα της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών ή σε συνεργάτες οι οποίοι βοηθούν τo Logodiatrofis.gr να εκτελεί προωθητικές ενέργειες προς πελάτες. Προσωπικές πληροφορίες θα κοινοποιούνται από τo Logodiatrofis.gr μόνο για την παροχή ή βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και της διαφήμισής μας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους για τους δικούς τους προωθητικούς σκοπούς.

Πάροχοι υπηρεσιών

To Logodiatrofis.gr ανταλλάσσει προσωπικές πληροφορίες με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, όπως επεξεργασία πληροφοριών, διεκπεραίωση παραγγελιών πελατών, παράδοση προϊόντων, διαχείριση και αναβάθμιση δεδομένων πελατών, παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, εκτίμηση του ενδιαφέροντος που έχεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και διενέργεια έρευνας πελατών ή έρευνας για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών.

Επίσης, οι διαδικτυακοί τόποι, τα προϊόντα, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες του Logodiatrofis.gr μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται να προστατεύουν τις πληροφορίες σου και μπορεί να εδρεύουν σε κάθε τοποθεσία. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτούς τους παρόχους, μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως δεδομένα τοποθεσίας ή στοιχεία επικοινωνίας.  Διέπονται δε από τις δικές τους αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου. Σε προτρέπουμε να ενημερωθείς για τις πρακτικές απορρήτου των ανωτέρω παρόχων.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε πληροφορίες σου, αν κρίνουμε ότι η κοινοποίηση είναι εύλογα αναγκαία για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεών μας ή για την προστασία των εργασιών ή των χρηστών μας. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης ή πώλησης ενδέχεται να μεταβιβάσουμε όλες ανεξαιρέτως τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε στον ενδιαφερόμενο τρίτο.

Διαδικτυακοί τόποι και υπηρεσίες τρίτων

Όταν αναρτάς δημόσια περιεχόμενο σε κανάλια συνομιλίας ή υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης του Logodiatrofis.gr, οι προσωπικές πληροφορίες και το περιεχόμενο που κοινοποιείς είναι ορατά σε άλλους χρήστες και μπορούν να αναγνωστούν, να συλλεχθούν ή να χρησιμοποιηθούν από αυτούς. Έχεις την ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγεις να κοινοποιείς ή να υποβάλλεις στις ανωτέρω περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν προσθέσεις το όνομα και τη διεύθυνση e-mail σου σε μήνυμα που δημοσιεύεται στην Facebook page μας, η συγκεκριμένη πληροφορία καθίσταται κοινόχρηστη. Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείς τις εν λόγω δυνατότητες.

Επίσης, για την εξυπηρέτηση ή την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών, το Logodiatrofis.gr γνωστοποιεί κατά καιρούς υπερσυνδέσμους ή αναφερόμενους δικτυακούς τόπους στην ιστοσελίδα του. Αυτοί οι σύνδεσμοι,  δύναται να οδηγήσουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, οι οποίοι μπορούν να αναγνωριστούν από το όνομα του τομέα τους. To Logodiatrofis.gr δεν έχει εξετάσει την πολιτική απορρήτου αυτών των δικτυακών τόπων και για αυτό το λόγο δεν εγγυάται την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα ή αλήθεια οποιασδήποτε πληροφορίας σε δικτυακούς τόπους συνδεόμενους με υπερσυνδέσμους ή άλλους αναφερόμενους δικτυακούς τόπους. Το Logodiatrofis.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων μερών συνδεόμενων με υπερσυνδέσμους ή άλλους αναφερόμενους δικτυακούς τόπους.

Η Εταιρεία μας στην προσπάθεια που καταβάλλει να διατηρεί ένα άριστο επίπεδο ασφαλείας, διαθέτει εγκατεστημένο πιστοποιητικό ασφαλείας SSL certificate, που επιτρέπει την κρυπτογράφηση ανταλλαγής δεδομένων με τον browser του χρήστη, ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας, παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

Η εταιρία ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ θεωρεί την προστασία των δεδομένων σας ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας. Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και δυνάμει της ιδιότητας σας ως πελάτες μας, επισκέπτες/χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας ή/και εν δυνάμει πελάτες μας, σας ενημερώνουμε ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς και σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.       Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, Ηλικία κ.λπ.

Δεδομένα επικοινωνίας: Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ.

Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Διεύθυνση IP, Cookies πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (browser), δημογραφικά δεδομένα (π.χ. γλώσσα), δεδομένα συσκευής κ.λπ. τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα.

Δεδομένα Ιατρικού Ιστορικού (Ως πελάτης στις Διαιτολογικές μας Μονάδες): Σωματομετρήσεις (Φύλο, Ύψος, Βάρος κλπ., Ιατρικό ιστορικό κλπ).

2.       Από πού συλλέγονται τα δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων που συλλέγονται συλλέγονται πό κάθε επικοινωνία με την εταιρεία μας είτε μέσω των ιστοσελίδων μας ή/και με της επίσκεψη στα γραφεία μας καταχωρώντας τα στοιχεία τους στις Φόρμες μας (πχ. Φόρμα Newsletter, φόρμες διαγωνισμών, φόρμα αγοράς βιβλίων), αποστέλλοντας μας email για οποιοδήποτε λόγο στις διευθύνσεις @Logodiatrofis.gr, @dgrigorakis.gr, @apisxnansis.gr, @care24.gr.gr, @activekids.gr, @elde.gr, είτε δίνοντας το email τους στις Διαιτολογικές Μονάδες μας, είτε κατά το στάδιο της αλληλεπίδρασής σας με αυτές, είτε μέσω του φυλλομετρητή (browser) ή της συσκευή σας,

3.       Γιατί συλλέγουμε και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα;

Η ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα απέκτησε.

Η ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για ορισμένους ή όλους τους παρακάτω σκοπούς:

• Ιατρικού ενδιαφέροντος: Αν είστε πελάτης του ιατρείου μας, τα προσωπικά σας στοιχεία τα χρησιμοποιούμε για την καλύτερη επικοινωνία μαζί σας, αλλά και για την πραγματοποίηση τυχόν τεστ και προγραμμάτων διατροφής που πραγματοποιούνται στις διαιτολογικές μας μονάδες.

• Παραγγελίες – για να διεκπεραιώσει και παραδώσει τις παραγγελίες σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι υπάρχουν πολλοί διαδικτυακοί τόποι ηλεκτρονικού εμπορίου που πωλούν προϊόντα ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, τους οποίους ωστόσο η ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ δεν ελέγχει ούτε λειτουργεί. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τις πολιτικές που διέπουν τους διαδικτυακούς αυτούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ιδιωτικότητας αυτών, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά στους εν λόγω ιστότοπους.

• Επικοινωνίες προωθητικού περιεχομένου – για να σας αποστέλλουμε επικοινωνίες προωθητικού περιεχομένου, εφόσον έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες (όπως πληροφορίες σχετικά με την ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, διαγωνισμούς και εν γένει προωθητικές ενέργειες). Τέτοιου είδους επικοινωνίες ενδέχεται, κατά περίπτωση, να σας αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. SMS, MMS, ηλεκτρονική αλληλογραφία και διαδικτυακή διαφήμιση), καθώς και μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου. Εφόσον επιλέξετε να λαμβάνετε SMS/MMS, θα εφαρμοστεί η πολιτική του παρόχου σας υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αναφορικά με τη λήψη SMS/MMS, και ενδέχεται να συνεπάγεται χρέωση.

• Λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης – για να σας προσφέρουμε έναν αριθμό λειτουργιών κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατωτέρω:

• Λειτουργίες διαδικτυακής κοινότητας σε έναν Διαδικτυακό Τόπο της ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Όταν επισκέπτεστε έναν Διαδικτυακό Τόπο της ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ο οποίος περιλαμβάνει μία λειτουργία κοινότητας και αναρτάτε ή μοιράζεστε συνταγές, φωτογραφίες, βίντεο, εικονογράφηση ή άλλο υλικό, η ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ μπορεί να χρησιμοποιήσει και να προβάλει τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία δημοσιοποιείτε σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

• Λειτουργίες Μεταδοτικού Αποτελέσματος Ιστότοπου Η ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσφέρει λειτουργίες μεταδοτικού αποτελέσματος ιστότοπου, όπως για παράδειγμα ένα πρόγραμμα «πες σε κάποιο φίλο σου», το οποίο παρέχει τη δυνατότητα να μοιραστείτε ορισμένες ειδήσεις, πληροφορίες για προϊόντα, προσφορές και άλλο υλικό με την οικογένεια και τους φίλους σας. Κάτι τέτοιο απαιτεί κατά κανόνα τη συλλογή και χρήση πληροφοριών για προσωπική επικοινωνία (πχ. ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ούτως ώστε το αρχικώς επιλεχθέν μήνυμα/περιεχόμενο να μπορεί να παραδοθεί στους αποδέκτες του. Εφόσον επιλέξετε να χορηγήσετε στη ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου (π.χ. φίλου), τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του προσώπου αυτού και η ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει.

• Άλλοι ειδικοί σκοποί: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους ειδικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της καθημερινής λειτουργίας και ασφάλειας των Διαδικτυακών Τόπων της ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, της διενέργειας δημογραφικών μελετών ή ελέγχων και της επικοινωνίας μαζί σας για τη διεξαγωγή ερευνών καταναλωτών.

4.       Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που μας παρέχετε θα διατηρηθούν στο αρχείο μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

5.       Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σου είναι η εταιρεία ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – Δ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ και για την αποστολή των δώρων/βιβλίων ή/και οποιοδήποτε άλλου έντυπου υλικού ή προϊόντων από εταιρεία courier.

6.       Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σου

Αν έχετε εγγραφεί στη φόρμα newletter μας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να:

– Έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει

– Να διορθώσετε ή/και διαγράψετε τα δεδομένα σας

7.       Πώς μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας επιλέγοντας την επιλογή «UNSUBSCRIBE» ή να αποστείλετε Mail στο dpo@logodiatrofis.gr ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διαγραφή τους, ανά πάσα στιγμή.

8.       Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@logodiatrofis.gr.

9.       Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

Επίσης έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς και τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Η επικοινωνία για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@logodiatrofis.gr.

Θα λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα σας και θα σας απαντάμε εντός τριάντα (30) ημερών, και μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα σας ενημερώνουμε για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν ωστόσο ενδέχεται να υπάρξει χρέωση αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης κατάχρησης αυτής που θα συνεπάγεται επιπλέον διαχειριστικό κόστος για εμάς.

* Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας πολιτικής έγινε στις 18/05/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ