Ειδήσεις

EFSA | Δημόσια διαβούλευση για τις Τιμές Αναφοράς Διαιτητικής Πρόσληψης (Dietary Reference Values) Μ Τα νέα της Διατροφής

Συγκεκριμένα οι τιμές αναφοράς επαρκούς πρόσληψης (Adequate Intakes-AIs), που περιλαμβάνονται στο σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης, έχουν ως εξής:

  • Βρέφη 7-11 μηνών : 80 mg/ημέρα
  • Παιδιά 1 έως <3 ετών: 160 mg/ημέρα και για τα δύο φύλα
  • Παιδιά 3 έως <10 ετών: 230 mg/ημέρα και για τα δύο φύλα
  • Παιδιά 10 έως <18 ετών: 300 mg/ημέρα για τα αγόρια και 250 mg/ημέρα για τα κορίτσια
  • Ενήλικες:350 mg/ημέρα για τους άντρες και 300 mg/ημέρα για τις γυναίκες
  • Για τις έγκυες και τις θηλάζουσες γυναίκες, η επιστημονική ομάδα εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένη ανάγκη σε μαγνήσιο και η μέση τιμή επαρκούς πρόσληψης είναι η ίδια όπως για τις μη έγκυες και μη θηλάζουσες (300 mg/ημέρα)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν γραπτά σχόλια έως τις 7 Ιουνίου 2015 χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα και κάνοντας αναφορά στη σελίδα και τη γραμμή του προς διαβούλευση κειμένου. Η EFSA δε θα κάνει δεκτά σχόλια που έχουν υποβληθεί με άλλο μέσο, είναι σε διαφορετική μορφή ή έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς και σχόλια που δεν αφορούν στο περιεχόμενο του προς διαβούλευση κειμένου, περιέχουν καταγγελίες έναντι οργανισμών ή προσώπων, περιέχουν άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις ή υλικό ή αφορούν σε θέματα πολιτικής ή διαχείρισης της επικινδυνότητας που, ως τέτοια, είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας της EFSA.

Η EFSA θα εξετάσει όλα τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα υποβληθούν σύμφωνα με παραπάνω κριτήρια. Τα συναφή με το αντικείμενο σχόλια θα ληφθούν υπόψη από την Επιστημονική Ομάδα της EFSA.

Όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν. Όσα σχόλια υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα δρώντας ως τέτοια, θα δημοσιευτούν ανώνυμα. Τα σχόλια που θα υποβληθούν επίσημα εκ μέρους οργανισμών θα δημοσιευτούν με το όνομα του οργανισμού που τα υπέβαλε.

Για την υποβολή των σχολίων παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται στην παρακάτω ιστοσελίδα της EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150511.htm

 

Δείτε επίσης

Η Διεθνής Ένωση Γλυκαντικών (ISA) βρίσκεται δίπλα στις γυναίκες με διαβήτη

Η Διεθνής Ένωση Γλυκαντικών (ISA) βρίσκεται δίπλα στις γυναίκες με διαβήτη

«Κάνε το για εσένα» - Οι διαδικτυακές δραστηριότητες της Διεθνούς Ένωσης Γλυκαντικών (International Sweeteners Association - ISA) για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη στοχεύουν στην ενθάρρυνση των γυναικών να θέσουν ως προτεραιότητα τη διαχείριση του διαβήτη.!

Φροντίδα

Παιδί

Ο φορέας

Η εταιρεία