ΔΙΑΤΡΟΦΗ ORAC: Ένα συναρπαστικό ταξίδι στο «μαγικό» κόσμο των αντιοξειδωτικών! Με άποψη...

Column 'ARTICLE_ID' doesn't belong to any of the selected models (1), when preparing: SELECT [Models\Post].* FROM [Models\Post] WHERE ARTICLE_ID LIMIT :APL0:

#0 [internal function]: Phalcon\Mvc\Model\Query->_getQualified(Array)
#1 [internal function]: Phalcon\Mvc\Model\Query->_getExpression(Array)
#2 [internal function]: Phalcon\Mvc\Model\Query->_prepareSelect()
#3 [internal function]: Phalcon\Mvc\Model\Query->parse()
#4 [internal function]: Phalcon\Mvc\Model\Query->execute()
#5 /home/logodiat/public_html/app/models/Post.php(543): Phalcon\Mvc\Model::findFirst('ARTICLE_ID')
#6 /home/logodiat/public_html/app/shortcodes/Showpost.php(33): Models\Post::findFirst('ARTICLE_ID')
#7 [internal function]: Shortcodes\Showpost->run(Array)
#8 /home/logodiat/public_html/app/library/Shortcode.php(120): call_user_func_array(Array, Array)
#9 /home/logodiat/public_html/app/helpers/Shortcode.php(12): Shortcode->parse('

render('/home/logodiat/...', Array, true) #12 [internal function]: Phalcon\Mvc\View->_engineRender(Array, 'posts/view', true, true, NULL) #13 [internal function]: Phalcon\Mvc\View->render('posts', 'view', Array) #14 /home/logodiat/public_html/public/index.php(45): Phalcon\Mvc\Application->handle() #15 {main}