Logodiatrofis.gr
Έρευνα

Αυξημένη κατανάλωση καλίου μειώνει την αρτηριακή πίεση σε υπερτασικά άτομα

Αυξημένη κατανάλωση καλίου μειώνει την αρτηριακή πίεση σε υπερτασικά άτομα - κάλιο

H αυξημένη πρόσληψη καλίου φάνηκε να μειώνει την αρτηριακή πίεση. 

 

Η αυξημένη πρόσληψη καλίου μέσω ενός συνόλου τροφίμων ή μέσω εμπλουτισμένων με κάλιο τροφίμων φάνηκε πως μειώνει την αρτηριακή πίεση σε υπερτασικούς ασθενείς οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν αντί-υπερτασικά φάρμακα, αναφέρουν οι επιστήμονες σε μία μετα-ανάλυση που πραγματοποίησαν πάνω σε 15 έρευνες.

Μάλιστα, φάνηκε πως και στις 15 μελέτες τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν όταν η αυξημένη κατανάλωση καλίου συνδυάστηκε με την μειωμένη κατανάλωση αλατιού-νατρίου στους ασθενείς που δεν προσλάμβαναν αντί-υπερτασικά φάρμακα.

Μελετώντας τα αποτελέσματα της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Journal of Hypertension οι ερευνητές παρατήρησαν πως τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τις διαφορές του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) διαφόρων χωρών καθώς και από εθνολογικές διαφορές και ζήτησαν να πραγματοποιηθούν περεταίρω έρευνες. Όμως τα ευρήματα της έρευνας ήταν σαφή, δηλαδή ότι η αυξημένη πρόσληψη καλίου μέσω τροφίμων όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και οι ξηροί καρποί ή μέσω εμπλουτισμένων τροφίμων ή ακόμα και μέσω συμπληρωμάτων διατροφής οδήγησαν σε σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης σε μια συνολική ποικιλία πληθυσμού.

Οι περισσότερες από τις 15 μελέτες που εξετάστηκαν ασχολήθηκαν με “δισκία ή ελιξίρια” αν και το διαιτητικό κάλιο μελετήθηκε και αυτό με τυπικές παρεμβάσεις περίπου 60-65mmol ανά ημέρα. Η χαμηλότερη παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε ήταν 40mmol ανά ημέρα ενώ η υψηλότερη ήταν 120mmol ανά ημέρα.
Οι ερευνητές αναφέρουν πως «συνολικά η μελέτη μας, επιβεβαιώνει πως διάφοροι παράγοντες σχετίζονται με την μείωση της αρτηριακής πίεσης μετά την αύξηση του καλίου στην διατροφή συμπεριλαμβανομένων των βασικών επιπέδων αρτηριακής πίεσης, της δόσης καλίου καθώς και της ισορροπίας νατρίου/καλίου».

Ακόμη πρόσθεσαν «Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η επίπτωση που έχει η συμπλήρωση της διατροφής με κάλιο ή/και ο περιορισμός του νατρίου στην μείωση της αρτηριακής πίεσης επηρεάζεται και από άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, όπως είναι ο ΔΜΣ και η εθνικότητα.»

Οι ερευνητές ακόμα σημείωσαν πως στις 15 έρευνες που επιλέχτηκαν για την μετά-ανάλυση, οι οποίες είχαν διάρκεια μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων, οι ασθενείς οι οποίοι δεν παρουσίασαν αυξημένη αρτηριακή πίεση δεν επωφελήθηκαν σημαντικά από την παρέμβαση που έγινε με το κάλιο αν και μερικές προηγούμενες μελέτες έδειξαν οφέλη στην αρτηριακή πίεση με την κατανάλωση 30mmol ανά ημέρα.

Επίσης οι ερευνητές αναφέρουν πως είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν μεγαλύτερες μελέτες ώστε να αξιολογηθεί εάν οι μακροχρόνιες διαιτητικές τροποποιήσεις, ιδιαίτερα σε προ-υπερτασικούς ασθενείς, θα καθυστερήσουν την εξέλιξη αυτών σε υπερτασικό στάδιο και αν θα συμβάλλουν στη μείωση μελλοντικών καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το όφελος που προσφέρει η κατανάλωση καλίου φαίνεται να ισχύει σε ένα ευρύ φάσμα βασικής πρόσληψης καλίου. Η αυξημένη πρόσληψη καλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει όχι μόνο μια αποδοτική προσέγγιση για την καθυστέρηση εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης και των συνεπειών που αυτή μπορεί να έχει, αλλά και για την μειώσει τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενδεχομένως, αναβάλλοντας την ανάγκη για αντιυπερτασικά φάρμακα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) αναφέρει πως για να επιτευχθεί σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να καταναλώνουν τουλάχιστον 3,51 γραμμάρια ανά ημέρα. Ακόμα ο Π.Ο.Υ εκτιμά πως περίπου ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από υπέρταση το οποίο αντιστοιχεί σε 1,75 δις ανθρώπους.

Αυξημένη κατανάλωση καλίου μειώνει την αρτηριακή πίεση σε υπερτασικά άτομα - κάλιοΑναΐς Ρενούφ
Τελειοφ. Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr
renouf(a)amcstudent.edu.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ