ΕΟΦ: Ανάκληση του συμπληρώματος διατροφής Brutal Blade Caps Τα νέα της Διατροφής

Αναλυτικά, ο ΕΟΦ ανακοίνωσε τα εξής:

Ανάκληση της παρτίδας 130129 του συμπληρώματος διατροφής BRUTAL BLADE caps.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
2. Το άρθρο 169, παρ.2 της υπ' αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/29.4.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1049 Β)
3. Το υπ' αριθ. 55238/17.6.2014 έγγραφο του ΕΦΕΤ για ενημέρωση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση της παρτίδας 130129 του προϊόντος BRUTAL BLADE caps, διότι περιέχει τη φαρμακευτική ουσία νικοτινικό οξύ σε ποσότητα που υπερβαίνει το ημερήσιο όριο ασφαλείας (10mg/μέρα) που ορίζεται από την EFSA, με κίνδυνο υπερδοσολογίας σε νικοτινικό οξύ (περίπου 49mg/μέρα).

Το προϊόν διακινείται σαν συμπλήρωμα διατροφής. Παράγεται από την εταιρεία BIOTECH USA, και διανέμεται από την JLM Powerline Kft. Ουγγαρίας. Διακινείται επίσης και μέσω διαδικτύου. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τη διάθεση των προϊόντων στην Ελλάδα οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Διαβάστε τα τελευταία ΝΕΑ της ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ εδώ!

Δείτε επίσης

Φροντίδα

Παιδί

Ο φορέας

Η εταιρεία