Βιταμίνη D και κατάθλιψη (2) Ψυχολογία

Σχέση βιταμίνης D και κατάθλιψης μέσω μελετών παρατήρησης

 Πολλές μελέτες παρατήρησης (μελέτες ασθενών μαρτύρων, συγχρονικές και μελέτες κοορτής) έχουν δημοσιευτεί αναφορικά με τη βιταμίνη D και την κατάθλιψη. Μία πρόσφατη έρευνα, εξέτασε τη σχέση της 25(ΟΗ)D και επιπολασμού και αγχωτικών διαταραχών. (Jääskeläinen T., Knekt P., et al., Br.J Nutr., 113, 1418-1426

(2015)) Η έρευνα περιείχε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 5371 Φινλανδών αντρών και γυναικών ηλικίας 30 – 79 χρόνων. Από τα 5371 άτομα, τα 254 είχαν διαγνωσθεί με καταθλιπτικές διαταραχές και 222 με αγχώδεις διαταραχές. Σε μία συγχρονική μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις δείκτες κατάθλιψης και ένας δείκτης άγχους ως εξαρτημένες μεταβλητές. Οι επικεφαλείς της μελέτης κατέληξαν στο γεγονός ότι, τα άτομα με υψηλότερες συγκεντρώσεις 25(ΟΗ)D στον ορό του αίματος βρέθηκαν να έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης. Οι σχετικές αποδόσεις μεταξύ των υψηλότερων και χαμηλότερων τεταρτημορίων ήταν 0, 65 (95% CI = 0.46-0.93) μετά από προσαρμογή κοινωνικό – δημογραφικών χαρακτηριστικών, μεταβολικών παραγόντων και τρόπου ζωής των συμμετεχόντων.

Τα παραπάνω ευρήματα υποστηρίζουν τη θέση ότι υψηλότερες συγκεντρώσεις 25(ΟΗ)D προστατεύουν εναντίον της κατάθλιψης ακόμη και μετά από προσαρμογή σε μια ποικιλία συγχυτικών παραγόντων.  

Επιπρόσθετα, δύο μετα – αναλύσεις μελετών παρατήρησης σχετικά με τη βιταμίνη D και την κατάθλιψη δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Επίσης, οι επικεφαλείς μιας πρόσφατης συστηματικής ανασκόπησης και μετα – ανάλυσης (Ju S.Y., Lee Y.J., et al., J Nutr.Health Aging, 17, 447-455 (2013)) συνέλεξαν πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία από συγχρονικές και προοπτικές μελέτες κοορτής τα οποία είχαν αξιολογήσει τη σχέση 25(ΟΗ)D και κινδύνου εμφάνισης κατάθλιψης. Στη συγκεκριμένη μετα – ανάλυση οι ερευνητές διαπίστωσαν αντίστροφη σχέση μεταξύ της 25(ΟΗ)D και κατάθλιψης σε πέντε από τις έντεκα μελέτες ασθενών μαρτύρων και σε δύο από τις πέντε μελέτες κοορτής.

Μία ακόμη μετα – ανάλυση (Anglin R.E., Samaan Z., et al., Br.J Psychiatry, 202, 100-107 (2013)) η οποία συμπεριέλαβε αρκετές από τις έρευνες που χρησιμοποίησαν οι Ju και οι συνεργάτες του, έδειξε ότι χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D παρατηρήθηκαν σε άτομα με κατάθλιψη σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Οι σημαντικότεροι περιορισμοί των παραπάνω μελετών παρατήρησης σχετικά με τη σχέση βιταμίνης D και κατάθλιψης περιλαμβάνουν τα χαμηλότερης ποιότητας αποδεικτικά στοιχεία συγκριτικά με τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, μεταβλητούς ορισμούς ανεπάρκειας βιταμίνης D, αξιολόγηση της κατάθλιψης μέσα από αυτό – αναφορές, απουσία τυφλής αξιολόγησης και μικρά μεγέθη δείγματος. Οι μελέτες παρατήρησης συνήθως παρέχουν συσχετίσεις οι οποίες δε συνεπάγονται απαραίτητα αιτιώδη συνάφεια. Άλλωστε όπως έχει επισημανθεί από τους Rastmanesh και τους συνεργάτες του (Rastmanesh R., Beauchet O., et al., Biofactors, 38, 317-319 (2012)) η σχέση μεταξύ βιταμίνης D και κατάθλιψης μπορεί να είναι ένα τεχνούργημα παρά μια αιτιώδης σχέση. Παραδείγματος χάριν, η σχέση μεταξύ κατάθλιψης και ανεπάρκειας βιταμίνης D μπορεί επίσης να εξαρτάται από τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) αφού η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να προκύψει λόγω μη φυσιολογικού σωματικού βάρους και συναισθηματικών διαταραχών. (Greenland S., Epidemiology, 14(3), 300-306 (2003)) Παράλληλα η γενετική προδιάθεση ενός ατόμου θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ρόλο στην παραπάνω αντίληψη, δεδομένου ότι η γονιδιακή περιοχή 11p15 εμπλέκεται στον μεταβολισμό της βιταμίνης D (Wang T.J., Zhang F., et al., Lancet, 376(9736), 180-188 (2010)) και φιλοξενεί γονίδια προδιάθεσης διαταραχών διάθεσης. (Huang J., Perlis R.H., et al., Am. J. Psychiatry, 167(10), 1254 - 1263 (2010))

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ 3 ΕΔΩ!

ΜΕΡΟΣ [1] [2] [3] [4]

Αστέριος Ματσούκας
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 
Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr
email : 
astmatsoukas @ gmail.com  

Δείτε επίσης

Φροντίδα

Παιδί

Ο φορέας

Η εταιρεία