Βιταμίνη D και κατάθλιψη (4) Ψυχολογία

Βιταμίνη D και επιλόχεια κατάθλιψη

Η επιλόχεια κατάθλιψη είναι μια κοινή διαταραχή που επηρεάζει το 10 – 15 % των γυναικών μετά τον τοκετό. Μέχρι στιγμής λίγα πράγματα είναι γνωστά για τη σχέση μεταξύ επιλόχειου κατάθλιψης και 25(ΟΗ)D ορού. Για το λόγο αυτό, πρόσφατες μελέτες έχουν προσπαθήσει να διερευνήσουν πιθανή σχέση μεταξύ των επιπέδων της βιταμίνης D και τη γέννηση των συμπτωμάτων επιλόχειας κατάθλιψης. Συγκεκριμένα, σε μία πρόσφατη διερευνητική περιγραφική μελέτη, με δείγμα ευκολίας 97 γυναικών μετά από τοκετό, διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ χαμηλών επιπέδων 25(OH)D και υψηλής EPDS, μιας κλίμακας ενδεικτικής της «ανίχνευσης» επιλόχειας κατάθλιψης. (Murphy P.K., Mueller M., et al., J. Am. Psychiatr. Nurses Assoc., 16, 170-177 (2010))

 Oι Robinson και συνεργάτες στην Αυστραλία, (Robinson M., Whitehouse A.J., et al., Arch. Womens Ment. Health, 17, 213-219 (2014)) μέτρησαν προοπτικά τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D σε 796 έγκυες γυναίκες οι οποίες διένυαν την 18η εβδομάδα της κύησης. Οι γυναίκες του δείγματος ανέφεραν μεταγεννητικά καταθλιπτικά συμπτώματα 3 ημέρες μετά τον τοκετό. Οι γυναίκες του χαμηλότερου τεταρτημόριου 25(ΟΗ)D είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα μεταγεννητικών καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σχέση με τις γυναίκες που βρίσκονταν στο υψηλότερο τεταρτημόριο βιταμίνης D ακόμη και μετά από μια σειρά συγχυτικών παραγόντων όπως η εποχή της γέννησης, ο ΔΜΣ και των κοινωνικό – δημογραφικών παραγόντων. Τα παραπάνω δεδομένα υποδεικνύουν ότι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να αποτελούν παράγοντα για ανάπτυξη επιλόχειας κατάθλιψης.  

 Μια προοπτική μελέτη από τους Accortt και τους συνεργάτες του (Accortt E.E., Schetter C.D., et al., Arch Womens Ment Health. (2015)) εξέτασε αν χαμηλή προγεννητική 25 (ΟΗ) D μπορεί να «προβλέψει» συμπτώματα επιλόχειας κατάθλιψης. Η βιταμίνη D μετρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο σε ένα δείγμα 91 Αφροαμερικανών εγκύων γυναικών. Τα καταθλιπτικά συμπτώματα αξιολογήθηκαν μετά τον τοκετό. Μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ προγεννητικής 25 (ΟΗ) D και ύπαρξης συμπτωματολογίας επιλόχειας κατάθλιψης παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική. (p = 0,058) 

Ο Gould και οι συνεργάτες του (Gould J.F., Anderson A.J., et al., Aust. N Z J. Obstet. Gynaecol., 55, 446-452 (2015)) καθόρισαν τη σχέση μεταξύ 25 (ΟΗ)D κατά τη γέννηση και επακόλουθου κίνδυνου επιλόχειας κατάθλιψης έξι εβδομάδες έως έξι μήνες μετά τον τοκετό σε μία ομάδα από 1040 γυναίκες. Δεν βρέθηκε κάποια σχέση μεταξύ συγκέντρωσης 25 (ΟΗ) D κατά τη γέννηση και επιλόχειας κατάθλιψης είτε σε έξι εβδομάδες ή έξι μήνες μετά τον τοκετό. Αυτή η μεγαλύτερη μελέτη μέχρι σήμερα αναφορικά με τη σχέση 25 (ΟΗ) D κατά τη γέννηση και επιλόχειας κατάθλιψης δεν αποκάλυψε σύνδεση μεταξύ τους. 

Συνοπτικά, ο περιορισμένος αριθμός των διαθέσιμων μελετών που είναι καταγεγραμμένος στην παγκόσμια βιβλιογραφία προτείνει ότι μπορεί να υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου της βιταμίνης D στην εγκυμοσύνη και επιλόχειας κατάθλιψης. Ωστόσο, τα υπάρχοντα επιδημιολογικά στοιχεία είναι ανεπαρκή για να εξαγάγουν σαφή συμπεράσματα όσον αφορά την παραπάνω σχέση ή να προβούν σε συστάσεις συμπλήρωσης διαιτητικής βιταμίνης D για την πρόληψη επιλόχειας κατάθλιψης.

 Ο ρόλος της βιταμίνης D στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι ακόμα ασαφής. Λόγω των μεθοδολογικών προβλημάτων οι μέχρι σήμερα δημοσιευμένες μελέτες, δεν μπορούν να αποτελέσουν κατηγορηματικές αποδείξεις για την ύπαρξη συσχετισμού μεταξύ της κατάστασης της βιταμίνης D και καταθλιπτικών συμπτωμάτων ή διάγνωση της κατάθλιψης.

Προς το παρόν, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί επαρκώς η αποτελεσματικότητα της βιταμίνης D στην κατάθλιψη, καθώς οι διαθέσιμες δοκιμές είναι αμφιβόλου επιστημονικής αυστηρότητας. Σημαντικά προβλήματα των διαθέσιμων μελετών στις οποίες εξετάζονται οι επιδράσεις της βιταμίνης D στην κατάθλιψη περιλαμβάνουν την έλλειψη τυχαιοποίησης, μη-αντιπροσωπευτικά δείγματα, προβλήματα με τη γενίκευση των ευρημάτων και διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και της κατάθλιψης.

Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να καταστήσουν σαφή τη διάκριση μεταξύ μείζων κατάθλιψης, διπολικής διαταραχής, εποχικής συναισθηματικής διαταραχής, επιλόχειας κατάθλιψης, προεμμηνορροϊκής δυσφορικής διαταραχής και άλλων τύπων κατάθλιψης.

 Συμπερασματικά, τα παρόντα επιστημονικά δεδομένα δεν μπορούν να καθορίσουν οριστικά κατά πόσον η ανεπάρκεια βιταμίνης D αποτελεί μια αιτία ή κίνδυνο για την ανάπτυξη κατάθλιψης ή ακόμα και αν η βιταμίνη D είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για την κατάθλιψη.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΔΩ!

ΜΕΡΟΣ [1] [2] [3] [4]

Αστέριος Ματσούκας
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 
Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr
email : 
astmatsoukas @ gmail.com  

Δείτε επίσης

Φροντίδα

Παιδί

Ο φορέας

Η εταιρεία